100 joar Borinnebónd

Op 19 januari stelde Bruno Berghs zijn boek "Verslagboek der Boerinnengilde Niel bij Asch" voor.


bor1(1).jpg
bor2(1).jpg
bor3(1).jpg
bor4(1).jpg
bor5(1).jpg
bor6(1).jpg
bor7(1).jpg
bor8(1).jpg
bor9(1).jpg
bor10(1).jpg
bor11(1).jpg
bor12(1).jpg
bor13(1).jpg
bor14(1).jpg
bor15(1).jpg
bor16(1).jpg
bor17(1).jpg
bor18(1).jpg
bor19(1).jpg
bor20(1).jpg
bor21(1).jpg
bor22(1).jpg
bor23(1).jpg
bor24(1).jpg

Het volledige album vind je hier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License